Tilmelding og betaling

Tilmelding sker på telefon nr. 86922541
eller ved fremmøde på rideskole i åbningstiden:
Mandag - torsdag kl. 15 - 19.


Børn er velkomne til at få en gratis prøvetime.

Prisen er 100 kr pr. time.

Forhindres man i at møde til en ridetime, skal der gives
besked hurtigst muligt, hvis ridetimen om muligt ønskes
godtgjort på et andet tidspunkt. Ligeledes for at undgå,
at der unødigt står en opsadlet pony og venter.

Ved afbud kan man sende en sms til Linda på 28728632